• 076-44453190-2
  • Info@Dostdarankish.ir
  • کیش، برج صدف، طبقه 6، واحد 602

پروژه هتل پرنس

بازدید جناب آقای مهندس سید حسین مرعشی و جناب آقای مهندس محمد رضا يزدان‌پناه از پروژه هتل پرنس دوستداران آینده ساز کیش
  • ۵
  • تیر
  • بازدید جناب آقای مهندس سید حسین مرعشی و جناب آقای مهندس محمد رضا يزدان‌پناه از پروژه هتل پرنس دوستداران آینده ساز کیش

    روز سه شنبه‌ 5تیرماه سال ۱۴۰3 جناب آقای مهندس سید حسین مرعشی بزرگ کار آفرین ایران عزیز و جناب آقای مهندس محمد رضا يزدان‌پناه نازنین معمار نوین کیش و همراهان ...